organisatie

Bestuur
De bestuursleden van De Slotruiters functioneren als officiële aanspreekpunten en hebben ieder een specifieke taak. Hieronder een overzicht van onze  bestuursleden.

Voorzitter: Petra Benacchio (06-51118392)

Secretaris: Hiltje Smink (06-55810899)

Penningmeester: vacant

Pony ouder: Anne Niessen (06-14203978)


Wedstrijdsecretariaat

Jeffrey van Berkel (06-53351171)


Website & logo

Jennifer Oerlemans-Bakx 

Social Media

Tamma Pronk
Hiltje Smink
Jennifer Oerlemans-Bakx

Commissies
Naast het bestuur hebben we een aantal leden dat zich inzet voor de vereniging via verschillende commissies:

Activiteitencommissie
Marina Benacchio
Floor Moerman
Isabelle Groenweg


Kantinecommissie
Anne Niessen
Isabelle Groeneweg

Weidecommissie
vacant

Weekend weg commissie

Tamma Pronk

kalender